جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پخش زنده جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

آموزش تاب آوری مددکاری اجتماعی و پرسنل بهزیستی

۱ هفته پیش
۸۷
آموزش تاب آوری مددکاری اجتماعی و پرسنل بهزیستی آموزش تاب آوری برای مددکاران اجتماعی ، روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی کشور آموزش تاب آوری برای مددکاران اجتماعی و پرسنل بهزیستی ( اورژانس اجتماعی ) آموزش تاب آوری مددکاران اجتماعی و پرسنل بهزیستی کشور، این دوره به همت دفت رامور آسیب دیدگان اجتماعی اجتماعی و همکاری جهاد دانشگاهی برای کلیه مددکاران اجتماعی ایران و پرسنل اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به استعداد 120000 هزار نفر ساعت برگزار شده است