جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پخش زنده جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

تقویت زیرساختهای ارتباطی در چین با هدف توسعه روستایی

۱ ماه پیش
۲۵
حزب حاکم چین در یک دهه گذشته با تقویت زیرساختهای ارتباطی و گسترش شبکه جهانی اینترنت در مناطق روستایی موفق شده است ضمن فقرزدایی ، درآمد سرانه روستاییان را چندان افزایش دهد که جوانان چینی هم اکنون تمایل جدی برای بازگشت به روستا و همراهی با سیاستهای توسعه روستایی کشورشان داشته باشند.