جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پخش زنده جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

خداشناسی حسی، خداشناسی توحیدی، برای چه زندگی می کنیم (مصاحبه)

۱ ماه پیش
۲۶
آرشیو کامل کتابهای صوتی: https://t.me/khanjanyaudiobooks2/624 عنوان کتاب : 60- خداشناسی عرفانی Theosophical Theology توحید در آئینه امام مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی تاریخ تألیف :1386 تعداد صفحه:56 فهرست مطالب: 1- فصل اول: خدا کیست؟ خدا چیست؟ 2- فصل دوم: مراد و مرید 3- فصل سوم: خدای عشق 4- فصل چهارم:از خود تا خدا 5- فصل پنجم: تاریخ خدا 6- فصل ششم: فلسفه امامیه 7- فصل هفتم: حق رابطه 8- فصل هشتم: حق ربوبیت 9- فصل نهم: حق خدمت 10-فصل دهم: حق عبودیت 11-فصل یازدهم: حق علی 12-فصل دوازدهم: مسئولیت ارادت 13- فصل سیزدهم: خداشناسی حسی 14-فصل چهاردهم: خداشناسی توحیدی 15-فصل پانزدهم: برای چه زندگی می کنیم؟(مصاحبه با استاد خانجانی) https://t.me/khanjanyerfanibooks/73