جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کنترل هزینه تمایز بخش خصوصی و دولتی

۱ ماه پیش
۴۱
📌 کنترل هزینه تمایز بخش خصوصی و دولتی ‌ 🎥 گفتگو با عبدالرحیم مفیدی، مدیرعامل فرش کوروش ‌🔺 مفیدی بر این نظر است که شرکت های خصوصی هزینه های خود را کنترل می کنند در صورتیکه ادارات دولتی دنبال هزینه کرد خود نیستند. ‌🌐 https://irandook.com/landing