جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

گندزدایی اب با کلر کارخانه تصفیه اب صنعتی آب پاک سازان

۱ هفته پیش
۲۱
00:00 اب پاک سازان 00:20 خرید کلر شرکت اب شیرین کن اب پاک سازان لینک شرکت تولید کننده انواع کلر صنعتی اب پاک سازان https://abpaksazan.com 00:40 مشخصات کلر 70 درصد 5 کیلوگرمی شرکت قدکساز 01:08 قیمت کلر تصفیه اب صنعتی اب پاک سازان 01:50 هزینه کلر 70 درصد اب پاک سازان 02:10 میزان تولید کلر اب پاک سازان 02:24 ضد عفونی آب استخر 03:00 تصفیه و ضد عفونی آب با کلر 03:40 شرایط نگهداری از پودر کلر کارخانه تصفیه اب صنعتی اب پاک سازان 04:05 معایب پودر کلر 04:30 کاربرد انواع کلر در صنعت آب 05:21 پایان ویدئو مسیر رشدوتوسعه شرکت تصفیه؛ اب پاک سازان *************** توضیحات: کلر می تواند به صورت گاز یا مایع وجود داشته باشد. کلر گازی به سبزرنگ متمایل به زرد بوده که حدود ۲٫۴۸ برابر سنگین تر از هوا می باشد. کلر مایع کهربایی رنگ است که ۱/۴۴ برابر سنگین تر از آب می باشد. یک لیتر از کلر مایع در دما و فشار استاندارد به حدود ۴۵۰ لیتر گاز تولید می نماید. *************** منبع: قدکساز & آب پاک سازان لینک URL منابع: فروشگاه تصفیه آب: https://ighadaksaz.ir/shop/ شرکت تصفیه آب: www.ighadaksaz.ir کارخانه تصفیه آب: https://abpaksazan.com/