جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

برند جهانی فرش ماشینی ایران | اپلیکیشن دوک

۲ ماه پیش
۱۲۷
‌🔰 محمود استقلال، مشاور صادرات و تجارت بین الملل معتقد است اگرچه برندهای محدودی در صنعت فرش ماشینی در داخل کشور وجود دارد ولی خلأ برندهای مطرح و معروف در گستره بازارهای بین الملل محسوس است.‌ ⭕ معروفیت فرش ماشینی ایران در بازارهای خارجی واسطه ایرانی بودن آن است که ریشه در فرش دستبافت دارد.