جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فروش تصفیه آب صنعتی ظرفیت 100متر مکعب در روز

۱ هفته پیش
۲۰
00:00 قدکساز 00:05 تصفیه آب صنعتی 100 متر مکعب لینک دستگاه 100 متر معکب در شبانه روز https://ighadaksaz.ir/product/industrial-water-purifier-100m3pd 00:10 آب شیرین کن 100 متر مکعب 00:15 دستگاه RO ظرفیت 100 متر مکعب 00:20 100متر مکعب چیست؟ 00:25 تصفیهM3 Per Day100 00:27 دستگاه تصفیه اب 100m³/day 00:30 پایان ویدئو دستگاه 100متر قدکساز *************** توضیحات: 100 متر مکعب دستگاه آب شیرین کن صنعتی سیستم RO؛ پاسخ به پرسش های متداول شما در خصوص با اب شیرین کن های قدکساز، دستگاه اب شیرین کن صنعتی با مقدار تولیدی آب شیرین دستگاه تصفیه، ظرفیت(میزان) تولید ۱۰۰ متر مکعب M3/DAY یا همان 27028 گالن در روز GPDاشاره دقیق تر در ساعت و دقیقه 1130 گالن در ساعت GPH و 19 گالن در دقیقه GPMچه تجهیزات و قطعاتی دارد. *************** منبع: قدکساز & آب پاک سازان لینک URL منابع: فروشگاه تصفیه آب: https://ighadaksaz.ir/shop/ شرکت تصفیه آب: www.ighadaksaz.ir کارخانه تصفیه آب: https://abpaksazan.com/