جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پخش زنده جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

مثنوی معنوی مولانا- خانه سر جمله پر سودا بود / صدر پروسواس و پر غوغا بود (داستان اصحاب کهف)

۸ ماه پیش
۷۹۳
در این داستان مولانا با اشاره به داستان اصحاب کهف در کتاب قرآن می گوید که بیداری انسان به بیدار شدن عقل الهی او بستگی دارد و با ذکر کلمه «صدر» می گوید :خانه سر جمله پر سودا بود / صدر پروسواس و پر غوغا بود - خواب تنها ان حالتی که چشم ها بسته اند و دراز کشده ایم نیست. غفلت از واقعیت و دنیا الهی و همچنین درگیر هوا و هوس های مادی شدن، نیز ، نوعی به خواب رفتن انسان است. اما خداوند به انسان قدرت بیدار شدن داده است. قدرتی که اگر خیلی هم در بدی و غفلت فرو رفته باشد به عنوان روزنه ای می درخشد تا انسان امیدوار باشد و بتواند از خواب غفلت بیدار شود. مولانا می گوید همانطور که اصحاب کهف از خواب چندین ساله بیدار شدند انسان نیز می توانند خود را از غفلت های بزرگش نجات دهد. در خزان باد و خوف حق گریز / آن شقایق‌های پارین را بریز این شقایق منع نواشکوفه‌هاست / که درخت دل برای آن نماست خویش را در خواب کن زین افتکار / سر ز زیر خواب در یقظت برآر همچو آن اصحاب کهف ای خواجه زود / رو به ایقاظا که تحسبهم رقود