جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

فوت پدر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل تزریق نکردن واکسن کرونا

۵ ماه پیش
۲,۶۰۰
فوت پدر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل تزریق نکردن واکسن کرونا