جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دکتر مهدی اصغری عظمی (دکتر معین تبریزی) برگزیده شصتمین دوره جایزه البرز سال 1401

۴ ماه پیش
۱۶۳
دکتر مهدی اصغری عظمی دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز جایزه البرز 1401 بنیاد ملی نخبگان هتل ارم تهران