جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

چگونه از گانت چارت استفاده کنیم؟

۲ ماه پیش
۱۰۱
در دنیای امروز، بسیاری از پروژه ھا به صورت گروھی انجام می شود و فعالیت اعضای گروه به یکدیگر وابسته است. استفاده از گانت چارت در کارھای تیمی مزایای بسیاری دارد. مهم ترین مزیت آن، تنظیم و ھماھنگی فعالیت ھا و زمان بندی اعضای تیم است. ھمین قابلیت گانت چارت باعث شده است تا بسیاری از شرکت ھا نرم افزارھا و برنامه ھایی را برای گانت چارت ارائه دھند. در این ویدیو یکی از برنامه ھای کاربردی گانت چارت و قابلیت ھای آن را برایتان معرفی می کنیم. این برنامه به شما امکان نظارت بر کار افراد تیم، منابع و زمان را می دھد. | 021-22644773 021-26643064 0912-0380039 | instagram:drnemati_official instagram:nematiacademy https://nematiacademy.com/blog/what-is-a-gantt-chart/