جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آتش گرفتن عجیب دم گربه هنگام دعوا با یک سگ

۲ ماه پیش
۳۱,۷۱۸
سگ و گربه ای در حال دعوا هستند که ناگهان دم گربه روی شعله های شمع می شود و آتش می گیرد.