جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

زمان انجام غربالگری پستان

۱ هفته پیش
۶۷۶
غربالگری بدین منظور انجام می شود که سرطان را زمانی تشخیص داد که توده کوچکی است و هنوز به سایر قسمت های بدن متاستاز نشده است . در این زمان می توان به راحتی این توده سرطانی را درمان کرد .