جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دستگاه حضور و غیاب تشخیص صدا افق تایم

۴ ماه پیش
۶۵۹
کاربرد دستگاه حضور و غیاب تشخیص صدا به نظر شما دستگاه ثبت ساعت ورود و خروج پرسنل با صدا برای چه سازمان‌ها و مراکزی کاربرد دارد؟ چرا مدیران از این دستگاه حضور و غیاب برای مدیریت ساعات حضور نیروی انسانی خود استفاده می‌کنند؟ این گونه دستگاه‌ها برای چه مراکزی کاربردی نیست؟ به طوری کلی باید گفت که سیستم حضور و غیاب تشخیص صدا، در تمام سازمان‌هایی که در آن‌ها سرعت و دقت در ثبت اطلاعات پرسنل اهمیت دارد؛ کاربردی خواهد بود. به عنوان نمونه برای یک سازمان اداری مانند بانک، می‌توان از دستگاه حضور و غیاب تشخیص صدا استفاده کرد. به بیان دیگر باید گفت که دستگاه حضور و غیاب بانک می‌تواند از سیستم تشخیص صدا استفاده کند. https://ofoghfaravision.com/attendance-device/biometric-attendance-device/sound-detection-attendance-device/