جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ثبت رکورد جدید تک ضرب توسط تالاخادزه 225kg

۶ ماه پیش
۴,۳۵۱
لاشا تالاخادزه رکورد حرکت یک ضرب را با مهار وزنه 225 کیلوگرم شکست