جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

رکوردشکنی تالاخادزه در دوضرب و مجموع

۶ ماه پیش
۴,۶۳۹
لاشا تالاخادزه با مهار وزنه 267 کیلوگرم رکورد دو ضرب و مجموع را ارتقا داد.