جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

بررسی تکامل اجتماعی و عاطفی کودکان

۵ ماه پیش
۲,۹۲۸
چرا باید کودک را از لحاظ اجتماعی و احساسی مورد غربالگری قرار دهیم پیدا کردن زودرس شیرخواران و نو پایانی که در خطر اختلالات اجتماعی احساسی هستند برای بهبود نتایج تکاملی آنها بسیار حیاتی است موارد اختلال اجتماعی احساسی که تشخیص آنها زودتر صورت گیرد احتمال بیشتری دارد که نتایج مداخله بهتری داشته باشند تشخیص زودرس هنگامی که موارد مشکلات اجتماعی و احساسی را تشخیص دادیم این موارد ممکن است نسبت به تغییر بسیار مقاوم بوده و ممکن است در طول زمان تشدید شوند از لحاظ مشکلات اجتماعی و احساسی ارتباط بسیار قوی بین این موارد و بزهکاری اجتماعی وجود دارد یافته ها نشان دهنده این موضوع است که اختلالات و یادگیری نامتناسب اجتماعی در مراحل اولیه احتمالاً باعث اختلالات شدیدتر و ادامه دار در مراحل بعدی زندگی می شود در وب سایت نی نی تست ارزیابی تکامل اجتماعی احساسی کودکان با حداقل قیمت فراهم شده است ..در این وب سایت ثبت نام کنید . https://www.ninitest.com/register