جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

به نظر شما شماره مجازی چه کمکی می تواند موقع آگهی زدن به شما بکند؟

۶ روز پیش
۶۵
اگر شما هم از تماس های وقت و بی وقت مشتریان خسته شده اید. مخصوصا خانم ها که پس از ثبت آگهی مزاحمت هایی برایشان ایجاد می شود و نمی خواهید شماره اصلی شما به مشتریان نمایش داده شود. می توانید شماره ثابت را جایگزین شماره اصلی خود کنید. با ربات شماره ثابت می توانید از مزاحمت ها و زنگ های بی موقع خلاص شوید. چون این ربات شماره ثابت را جایگزین شماره اصلی شما می کند. منبع: https://enama.ir/videos/2514746