جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آیا می دانید از تعرفه نردبان دیوار چه زمانی استفاده می کنند؟

۲ روز پیش
۵۵
آیا می خواهید آگهی های شما در دیوار بیشار دیده شوند. دیوار برای دیده شدن بیشتر آگهی تعرفه به نام نردبان دیوار قرار داده است با خرید نردبان دیوار ، می توانید کاری کنید آگهی شما بیشتر دیده شود و در 20 آگهی اول دیوار قرار بگیرید ولی به جالی هزینه های اضافی می توانید با هزینه کمتری می توانید آگهی خود را ثبت کنید یکی از این نرم افزار ها آنالیز می باشد ، که باعث می شود آگهی شما در دیوار بیشتر دیده شود. منبع:https://enama.ir/videos/2514722