جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

زورگویی یک گربه به یک سگ برای جای خواب

۴ روز پیش
۵۵
یک گربه برای خوابیدن روی مبل، با مشت‌هایش به صورت یک سگ ژرمن سپرد می زند و جایش را می‌گیرد.