جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

Milad Tayan – Dokhtare Aban New Music

۱ هفته پیش
۱۴۰
Milad Tayan – Dokhtare Aban بگو کی مثل من میدونه قدرتو کی مثل من نگفته میدونه حرفتو بگو مثل من میشه تکیه گات ترو میخشتت سر هر اشتبات از روز اول مال من نبودی انگاری تنهام گذاشتی با یه مشت حرف تکراری این تو بودی که روز اول قسم میخوردی