جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

گذر عمر

۴ روز پیش
۷
در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است؟؟ در گذر زمان بازی دهر با همه تلخی و شیرینی خود میگذرد عشق ها میمیرند رنگ ها رنگ دگر میگیرند و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده به جا میمانند واقعا تونستیم خاطره ی خوشی توی خاطر کسی به جا بگذاریم؟ https://www.sajadehnaghsh.com/