جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سکانس های مدیریتی فیلم ساعت تاریک (چرچیل در مترو)

۲ ماه پیش
۵۲۳
چرچیل با سوار شدن به مترو توصیه پادشاه را می‌پذیرد. او با افرادی که در آنجا پیدا می‌کند گفتگو می‌کند تا روحیه آنها را بسنجد و نظرات آنها را در راه آینده جویا شود. در این روند، او ویژگی های ساده اما قدرتمند رهبری را نشان می‌دهد. او نام افراد را به خاطر می‌آورد و از آنها استفاده می‌کند. او در مورد شرایط شفاف و صادق است. و او به طور فعال نظرات آنها را می‌شنود و از آنها می‌خواهد به او کمک کنند تا برداشت درستی از روحیه و علاقه واقعی آنها داشته باشد.