جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شکنجه شدید دو خبرنگار توسط طالبان

۲ هفته پیش
۱,۳۴۶
شکنجه شدید دو خبرنگار توسط طالبان