جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اهمیت نگرش در کارآفرینی با یک مثال واقعی!

۲ ماه پیش
۹۶۶
آیا مکان فعالیت کسب و کار اهمیت دارد؟ اگر پاسخ سوال بالا خیر باشد! پس چیست که اهمیت دارد؟