جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سرشعله کوهنوردی / کپسول کوهنوردی - کوهیار

۱ ماه پیش
۱۹۱
کوه ها مکان هایی بسیار چالش برانگیزند.کوهنوردی یک فعالیت سبک نیست پس برای تجربه یک کوهنوردی موفق،داشتن آموزش های فنی و شرایط بدنی و ذهنی مناسب بسیار مهم است. اما ، قبل از اینکه به سفر کوهنوردی خود بروید، باید مطمئن شوید که به تجهیزات و لباس مناسب مجهز هستید. نوع لباس و لوازم کوهنوردی از نظیر سرشعله کوهنوردی / کپسول کوهنوردی و تمام آنچه که باید با خود داشته باشید در همه ی حالات یکسان نیستند پس برای برنامه ریزی و تعیین اینکه در هر فعالیت چه چیزی باید به همراه داشته باشید می توانید از یک چک لیست لوازم کوهنوردی استفاده کنید تا مطمئن شوید چیز مهمی را فراموش نمی کنید. برای اطلاعات بیشتر و خرید وسایل کوهنوری به سایت کوهیار مراجعه نمایید: yun.ir/r8gqn3