جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شهر استراتژیک هرات به‌دست طالبان سقوط کرد

۱ ماه پیش
۲,۵۱۰
شهر استراتژیک هرات به‌دست طالبان سقوط کرد