جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سختی گیر دیگ بخار

۵ ماه پیش
۱,۲۴۴
طرز کار سختی گیر تبادل یونی سختی گیر رزینی برای جداکردن دو عنصر کلسیم و منیزیم و جایگزینی یون های سخت با اتم سدیم مثبت که در رزین موجود است به کار گرفته می‌شود.این رزین باید به طور متناوب احیا شود تا از رسوب مواد معدنی سخت درآن جلوگیری گردد. اگر این دو عنصر ازآب جدا شوند،همان اتفاقی در دیگ بخار می‌افتد که در کنری رخ میدهد.درواقع رسوبات سطح بین لوله های آتش خوار باآب را کاهش می‌دهد.و انرژی بیشترب برای تولید میزان معینی فشار مصرف می‌شود.همچنین پاکسازی این لوله ها علاوه برهزینه بربودن خط تولید را نیز متوقف میکند.ایده اصلی طرز کار سختی گیررزینی از آهن ربا گرفته است. همان طور که می‌دانید آهنربا دارای دوقطب مثبت و منفی می‌باشد. هرچقدر سعی کنیم کهن دو قطب مثبت را به هم نزدیک کنیم،آها همدیگر را دفع خواهند کرد ولی با نزدیک کردن یک قطب مثبت به قطب منفی دیگر مسلما آنها همدیگر را جذب می‌کنند.در سختی گیررزین هم کلسیم و منیزیم به عنوان دو عامل سختی آب و قطب مثبت و رزین داخل سختی به عنوان قطی منفی عمل می‌کند.