جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

چهل حقیقت عشق

۹ ماه پیش
۲,۳۲۱
چهل حقیقت عشق بالاترین ارزش، آرمان و آرزو: آگاهی و وحدت با خویش الهی درون بالاترین گناه: جهل بالاترین ثواب: کسب آگاهی الهی بالاترین سفر: سفر درون بالاترین مصالح جهانهای بهشتی: اندیشه بالاترین اساس زندگی: در خدا زندگی کردن بالاترین وظیفه: فیض را به جلو راندن (مجرایی برای روح الهی شدن) بالاترین دانش: طرح مجرد (ایوان نُه تو، نُه تو فلک) بالا ترین دشمن: خویش حقیر در ذهن (من غیر واقعی) بالاترین پرستش: به انسان و سایر مخلوقات خدا آزار نرساندن بالاترین امور: خدمت به آن (آن در آثار مولانا اشاره به خداست) بالاترین سلامتی: تعادل در جهان بیرون و درون بالاترین کشف: زنجیر نهان، ذهن و راز دوگانگی هستی بالاترین مسیر خلوص: فکر کردن به حقایق معنوی بالاترین درک: همه در همه (زندگی کُل است) بالاترین نیاز: حقیقت را شنیدن و دیدن بالاترین تجربه: وحدت بالاترین آرامش: افزایش دانایی بالاترین قدرت معنوی: تمییز و تشخیص بالاترین سازماندهی: سازماندهی اندیشه ها بالاترین راز: آن، جانان، روح الهی بالاترین جستجو: جستجوی معنای زندگی بالاترین پاداش خدا: پدیدار شدن چشم اندازهای معنوی و وحدت با جانان بالاترین منبع شادی: ارتباط با دانش الهی بالاترین کنترل: کنترل خویش حقیر بالاترین توسعه: توسعه جهان درون بالاترین خدا آگاهی: انعکاس به جهانهای معنوی بالاترین اعتماد به نفس: وحدت با خویش الهی درون بالاترین مسیر عشق: چشم معنوی از طریق قانون سکوت و مراقبه بالاترین آزادی: تسلط بر آگاهی بالاترین دام: دوگانگی جهان هستی بالاترین مبارزه: مبارزه با خویش حقیر(نفس) بالاترین موسیقی درونی: سماع بالاترین راه تجربه عشق (خدا): آگاهی بالاترین مسیر احیای درک و آگاهی برتر: آموزش درون بالاترین مرکز عملیات خدا: انسان بالاترین جنایت: معلول پدیده ها شدن بالاترین روش: منبع علت آفرینی شدن با خلاقیت خیال بالاترین نشانه جرقه ای از خدا بودن: خیال، قدرت تخیل بالاترین وضعیت بهشتی: آگاهی کامل در هر لحظه برگرفته از آثار مولانا جلال الدین رومی به تشریح استاد هیچ