جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

رفع مشکل بی آبی روستاهای خوزستان طی ۱۰ سال !

۵ روز پیش
۳۶۶
خبرگزاری تسنیم: مدیر عامل آبفای کشور: با برنامه ریزی انجام شده در سال جاری روستاهای دارای تنش آبی در استان خوزستان از ۷۰۲ روستا به ۵۳۱ روستا کاهش یافته است. با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومانی در یک دوره ۱۰ ساله، مشکل بی آبی در این روستاها به طور کامل برطرف خواهد شد.