جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ثروتند واقعی کیست ؟ دوست داری ثروتمند باشی ؟

۵ روز پیش
۹
ثروتمند شدن ، تحقق اهداف و رسیدن به آرامش ممکن است دغدغه افراد زیادی باشد. ثروتمند و پولدار واقعی کسی است که 4 موردی که در این ویدئو مطرح می شود را با هم داشته باشد و به همه این موارد کنار هم اهمیت و بها بدهد. https://ezzatkhah.com/rich-criteria