جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

در ستایشِ پدرِ رُمانِ فارسی

۶ روز پیش
۴۲۵
رُمانِ «یکی بود، یکی نبود»، اثر سیّدمحمدعلی جمالزاده، امروز ۱۰۰ ساله شد. اما جمالزاده که بود و چه جایگاهی در ادبیاتِ فارسیِ معاصر دارد؟