جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

معرفی دوره ویژه و استثنایی "شم اقتصادی"

۲ ماه پیش
۶۹۰
روش رشد اقتصادی در کشورها بخاطر متفاوت بودن در درآمد سرانه و رفاه اقتصادی دارای متدهای فراوانی است. پاسخ این سوال که رشد اقتصادی با چه روشی امکان پذیر است؟ یکی از دغدغه‌های اصلی محققان اقتصادی می‌باشد که پیشنهاد می‌کنند دوره شم اقتصادی را بگذرانید. البته ناتوانی تئوری‌های اقتصادی مطرح شده در بین کشورها بخاطر متفاوت بودن ساختار اقتصادی‌شان نیاز به نگرش‌ها و تحلیل‌های زیادی دارد تا بتوانند به یک نتیجه مشترک برای توسعه اقتصادی برسند. همچنین برای رفع مشکل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم و نیز پیامدهای که بر اقتصادشان دارد به بررسی، روش رشد اقتصادی پرداخته می‌شود. اولین اقدام این است که به مسئله تاثیرگذار بر توسعه رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته بپردازیم و چالش‌های موجود در خصوص علت رشد نیافتگی کشورهای جهان سوم را شناسایی کنیم. . . . : کد تخفیف 30 درصدی Uhmsc30 . . https://pms.ir/product/economic-sham/ .