جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نجات یک نوجوان از درز انقطاع دیوار دو ساختمان !

۳ ماه پیش
۱,۳۱۵
این نوجوان که دیشب به درز حدود ۴۰ سانتیمتری مابین دو ساختمان ۴ و ۵ طبقه سقوط کرده بود، با شکافتن دیوار طبقه سوم بیرون آورده شد.