جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مدیریت بار در سرویس‌های بزرگ

۳ هفته پیش
۱۸۲
منابع اشاره شده در ویدیو: https://sre.google/sre-book/table-of-contents/ chapters 19..21 https://sre.google/workbook/table-of-contents/ chapter 11 https://static.googleusercontent.com/media/sre.google/en//static/pdf/login_winter20_10_torres.pdf https://medium.com/@jerub/the-production-environment-at-google-part-2-610884268aaa