جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دیدگاه وزیر ارشاد نسبت به تفاوت جنسیتی در هنر

۳ هفته پیش
۲۶۰
وزیر فرهنگ: در حوزه هنرآموزی معتقد به تفاوت‌های جنسیتی نیستیم