جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آیا می توانیم با موعظه و نصیحت همسر خود را از کارها و رفتارهای اشتباه باز داریم

۲ ماه پیش
۷۵۱
از من سوال شده وقتی همسرم دست از مهمانی های با دوستانش برنمی دارد چه کار کنم با هر لحنی با او صحبت کنم، تهدید کنم و یا از خانواده ها کمک بخوام تاثیری ایجاد نمی شود. به نظر شما چجوری اونو توجه اشتباهش کنم https://drfahimehrezai.com/