جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اگر تمام مسافران یک بوئینگ 777 به طور همزمان بپرند ، چه اتفاقی می‌افتد ؟

۲ هفته پیش
۵۰
اگرتمام مسافران یک بوئینگ 777 به طور همزمان بپرند، چه اتفاقی می‌افتد؟