جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

5 دقیقه تشویق تماشاگران در پایان نمایش قهرمان در کن

۲ هفته پیش
۸,۳۹۵
تشویق طولانی فیلم فرهادی در پایان اولین نمایش قهرمان در جشنواره کن / حدود ۵ دقیقه تشویق