جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

حکم خودداری از بیعت با امیرالمومنین طالبان!

۲ هفته پیش
۷۱
حکم خودداری از بیعت با امیرالمومنین طالبان!