جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تعلیم یا تصنیع؟ تربیت یا اصطناعت ؟

۳ ماه پیش
۶۳
تعلیم یا تصنیع؟ تربیت یا اصطناعت ؟ مساله این است. - دکتر حسن عباسی - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ – بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی - https://Gap.im/hayat66 - https://eitaa.com/hayat66