جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

داره میریزه

۴ ماه پیش
۹۳۴
مستراب: مستراح ، مکان قضای حاجت ، توالت شَقُ رَق: ایستاده راه رفتن ، ایستاده قِوام: بُنیه ، استحکام زِرَی: زرنگ ، پرجنب و جوش ، تیزوباهوش قِشَی: قشنگ ، زیبا سِند(سِندم): سن وسال (سن من)