جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نابودی هنرمندان

۳ ماه پیش
۳۱۴
این همه مشکل برای حل کردن وجود داره گیر دادن به هنرمندا.. لغات کاشانی : جُسِمِش = پیداش کردم وَرچینید = جمع کنید نِمیکِشیدِم = حوصله نداشتم نِشیگاه = نشیمنگاه ، محل ثقل بدن برای نشستن