جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

امیر کبیر

۷ ماه پیش
۱,۶۴۲
با کارایی که انجام میدید آدمو به غِلَط کردن میندازید.. لغات کاشانی: گذیشتن = قرار دادن،گذاشتن ورجه ورجه = پایین و بالا پریدن،کنایه از استرس