جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

زنی با مواضع گیج کننده در کاخ سفید

۵ روز پیش
۶۹۲
اکو ایران: یک زن ایرانی در کاخ سفید. آرین طباطبایی اولین کسی نیست که چنین گزاره‌ای در موردش صدق می‌کند اما می‌توان گفت که جایگاه پدرش و البته مواضع متفاوتی که در مورد ایران گرفته او را تا اندازه زیادی او را از بقیه جدا می‌کند.