جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

حسادت

۱ هفته پیش
۴۱
بین فرزندان تبعیض قائل نشویم، تا خدایی نکرده آتش حسادت بین آن ها شعله ور شود