جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مزدوران

۱ هفته پیش
۵۴
سینمایی - مزدوران - کارگردان : جهانگیر جهانگیری - 1363 - عوامل ساواک در به حرف آوردن عبدالله ناکام می شوند. ناگزیر دست به کار می شوند و هاشم را که شکنجه گر ساواک است، به عنوان نفوذی به سلول او می‌فرستند تا با جلب اعتماد و عبدالله، اطلاعاتی را که می خواهند، به دست آورند. اما اوضاع آنطور که پیش بینی می کنند، پیش نمی رود و در نهایت، هاشم هم تحت تأثیر عبدالله قرار می‌گیرد و .