جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شیطان می تواند پیامبر را به فراموشی دچار کند؟! آیه 68 سوره انعام

۲ هفته پیش
۱۰۱
آیا شیطان می تواند پیامبر را به فراموشی دچار کند؟!!! آیه 68 سوره انعام