جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

در ماجرای غار و هجرت پیامبر اکرم (ص) سکینه و آرامش بر ابوبکر نازل شد؟

۲ هفته پیش
۹۶
آیا در ماجری غار و هجرت پیامبر اکرم (ص) سکینه و آرامش بر ابوبکر نازل شد؟