جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نحوه صحبت کردن غیر اصولی پدر و مادر با فرزند باعث لوس و ننر شدن فرزند می شود

۶ روز پیش
۱۰
گاهی پدر و مادر به طور ناخودآگاه با فکر اینکه دارند به فرزندشان اعتماد به نفس می دهند و احساس ارزشمندی در او ایجاد می کنند، بیشتر باعث لوس شدن ، خودخواهی و سرکش شدن بچه شان می شوند بعنوان والدین باید بدانیم حتی تعریف و تمجیدهای بیش از حد و اندازه و عبارات اغراق آمیز باعث ایجاد خودشیفتگی و تافته جدابافته بودن در فرزندان میشود. https://drfahimehrezai.com/